ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ«ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΗΜΑΤΑ»
 
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 
 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
 
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
DSCN0292
Η παρουσίαση ετοιμάστηκε από τηνΕνδοτμηματική Επιτροπή ΝηπιαγωγείωνΗ παρουσίαση ετοιμάστηκε από τηνΕνδοτμηματική Επιτροπή Νηπιαγωγείων
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣΣΧΕΣΕΙΣ
Aρχική επικοινωνία με γονείς πριν τη φοίτηση των παιδιώντους στο νηπιαγωγείο (Κώδικας επικοινωνίας για την εμπλοκήτων γονιών στο νηπιαγωγείο, διακριτική παρουσία, εχεμύθεια ,σεβασμός της διαφορετικότητας)
Επικοινωνία με γονείς σε καθορισμένο χρόνο και μετά απόπροσωπικές προσκλήσεις προς τον κάθε γονιό ξεχωριστά
Πρόσκληση για παρακολούθηση από γονείς, γνωστικώνθεμάτων του ημερήσιου προγράμματος
Φάκελος επικοινωνίας με γονείς
Δημιουργία  χώρου των γονιών ( παιδαγωγικές συμβουλές,δανειστική βιβλιοθήκη)
Ανταλλαγή επισκέψεων στις τάξεις από νηπιαγωγούς
Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ (α)
Εργασία με project. Οι μαθητές εμπλέκονται στονπρογραμματισμό, αποφασίζουν το τι και το πώς μαθαίνουν μεβάση εμπειρίες από πρώτο χέρι και μετά εκφράζονταιδημιουργικά στις 100 γλώσσες των παιδιών ( εικαστικήέκφραση με ζυμάρι, πηλό, χαρτοκοπτική, κολλητική, χρήσηάχρηστων υλικών, με μουσική, θεατρικό παιγνίδι,δραματοποίηση, παντομίμα…)
Το μονοπάτι της καρδιάς (Συναισθηματική Αγωγή Π.Ι.)
Α΄Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμφωνικής ορχήστρας Κύπρου γιαπαιδιά προσχολικής ηλικίας
Αγγλικά στο νηπιαγωγείο (πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασίαμε το Π.Ι.)
Δημιουργικότητα μέσα από τη μελέτη ζωγραφικών πινάκων(Επίσκεψη σε πινακοθήκη)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ (β)
Δημιουργικότητα στη γλώσσα (Τεχνικές του Ροντάρι,παραμυθοσαλάτα, φανταστικό διώνυμο, παραμύθια χωρίς τέλος,δημιουργικό λάθος)
Τροχιακές μελέτες και παρουσιάσεις σύγχρονων θεμάτων(Κυκλοφοριακή Αγωγή, Διαπολιτισμική Αγωγή, Αγωγή Υγείας,Δημιουργικές δραστηριότητες στις Φυσικές Επιστήμες και σταΜαθηματικά)
Δημιουργία ιστοσελίδας με εθελοντική εργασία ομάδας νηπιαγωγών
Έκδοση εφημερίδας με δημιουργικές εργασίες παιδιών στην εικαστική,στη γλωσσική αγωγή, στον αναδυόμενο αλφαβητισμό, στα μαθηματικά,μουσική)
Ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από το παιγνίδι καιδημιουργικές δραστηριότητες (Πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία μετην Ε. Ψ. και το Πανεπιστήμιο του  Ρεθύμνου)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ,ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
Αναδυόμενος αλφαβητισμός, Μουσειακή Αγωγή, ΜουσικήΑγωγή, Προγραμματισμός εκπαιδευτικού και Αξιολόγησηπαιδιών
Επιμόρφωση στελεχών στο θέμα Αγωγή για την Πολιτότηταστο νηπιαγωγείο: Θεωρία και Πράξη
Δημιουργικές δραστηριότητες και Μουσειακή Αγωγή
Μικρά παιδιά μεγάλα βήματα-Δημιουργικότητα στο νηπιαγωγείο
Αυτοσχεδιάζω στη Μουσική Αγωγή
Το Μονοπάτι της καρδιάς( Π.Ι.)
Γνωρίζω, αισθάνομαι και δημιουργώ μέσα στην πινακοθήκη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΓΟΝΙΩΝ
Συνεργασία με Συνδέσμους Γονέων,Δήμους και Κοινότητες για τηνανάπτυξη θεμάτων παιδαγωγικούενδιαφέροντος σε συνεργασία με τηΣχολή Γονέων
istogreamma