ΙΤΑΛΙΑΙΤΑΛΙΑ
Αντρέας ΠαναγιώτουΑντρέας Παναγιώτου
ΣΤ΄2ΣΤ΄2
italy0006
graphics-italy-339123
aigle
montela1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΠ
όό
ττ
εε
 δ δ
ηη
μμ
ιι
οο
υυ
ρρ
γγ
ήή
θθ
ηη
κκ
εε
 η η
 Ι Ι
ττ
αα
λλ
ίί
αα
ΠΠ
οο
ύύ
 β β
ρρ
ίί
σσ
κκ
εε
ττ
εε
 κ κ
αα
ιι
 ο ο
 π π
λλ
ηη
θθ
υυ
σσ
μμ
όό
 τ τ
ηη
ςς
ΠΠ
ιι
αα
 ε ε
ίί
νν
αα
ιι
 η η
 π π
ρρ
ωω
ττ
εε
ύύ
οο
υυ
σσ
αα
 κ κ
αα
ιι
 η η
 σ σ
ύύ
γγ
χχ
ρρ
οο
νν
ηη
 Ι Ι
ττ
αα
λλ
ίί
αα
ΕΕ
ππ
ίί
σσ
ηη
μμ
ηη
 γ γ
λλ
ώώ
σσ
σσ
αα
 κ κ
αα
ιι
 ν ν
όό
μμ
ιι
σσ
μμ
αα
ΠΠ
ωω
ςς
 ο ο
νν
οο
μμ
άά
σσ
ττ
ηη
κκ
εε
 κ κ
αα
ιι
 π π
ιι
αα
 ε ε
ίί
νν
αα
ιι
 η η
 θ θ
ρρ
ηη
σσ
κκ
εε
ίί
αα
 τ τ
οο
υυ
ςς
ΟΟ
ιι
 β β
αα
σσ
ιι
κκ
έέ
ςς
 ε ε
ξξ
αα
γγ
ωω
γγ
έέ
ςς
 κ κ
αα
ιι
 η η
 δ δ
ηη
μμ
όό
σσ
ιι
αα
 ε ε
κκ
ππ
αα
ίί
δδ
εε
υυ
σσ
ηη
κκ
αα
ιι
 τ τ
αα
 α α
θθ
λλ
ήή
μμ
αα
ττ
αα
 τ τ
ηη
ςς
ΕΕ
ιι
κκ
όό
νν
εε
ςς
 τ τ
ηη
ςς
 Ι Ι
ττ
αα
λλ
ίί
αα
ςς
ππ
ηη
γγ
ήή
stock-footage-seamless-looping-emoticon-animation-surprised-with-alpha-mask-isolated-on-black
Πότε δημιουργήθηκε η ΙταλίαΠότε δημιουργήθηκε η Ιταλία
Η Ιταλική Δημοκρατία ιδρύθηκε στις 2Ιουνίου του 1946Η Ιταλική Δημοκρατία ιδρύθηκε στις 2Ιουνίου του 1946
Αρχείο:Emblem of Italy.svg
Πού βρίσκετε και ο πληθυσμό τηςΠού βρίσκετε και ο πληθυσμό της
ΗΗ
 Ι Ι
ττ
αα
λλ
ίί
αα
 β β
ρρ
ίί
σσ
κκ
εε
ττ
αα
ιι
 σ σ
ττ
ηη
νν
 ι ι
ττ
αα
λλ
ιι
κκ
ήή
 χ χ
εε
ρρ
σσ
όό
νν
ηη
σσ
οο
σσ
ττ
ηη
νν
 Ν Ν
όό
ττ
ιι
αα
 Ε Ε
υυ
ρρ
ώώ
ππ
ηη
 κ κ
αα
ιι
 σ σ
ττ
αα
 δ δ
ύύ
οο
 μ μ
εε
γγ
αα
λλ
ύύ
ττ
εε
ρρ
αα
νν
ηη
σσ
ιι
άά
 τ τ
ηη
ςς
 μ μ
εε
σσ
οο
γγ
εε
ίί
οο
υυ
 η η
 Σ Σ
ιι
κκ
εε
λλ
ίί
αα
 κ κ
αα
ιι
 η η
ΣΣ
αα
ρρ
δδ
ηη
νν
ίί
αα
..
ΗΗ
 Ι Ι
ττ
αα
λλ
ίί
αα
 έ έ
χχ
εε
ιι
 μ μ
όό
λλ
ιι
ςς
 π π
άά
νν
ωω
 α α
ππ
όό
 6 6
00
εε
κκ
αα
ττ
οο
μμ
μμ
ύύ
ρρ
ιι
αα
  κ  κ
αα
ττ
οο
ίί
κκ
οο
υυ
ςς
 κ κ
αα
ιι
 ε ε
ίί
νν
αα
ιι
 η η
 έ έ
κκ
ττ
ηη
 π π
ιι
οο
ππ
υυ
κκ
νν
οο
κκ
αα
ττ
οο
ιι
κκ
ηη
μμ
έέ
νν
ηη
 χ χ
ώώ
ρρ
αα
 τ τ
ηη
ςς
 Ε Ε
υυ
ρρ
ώώ
ππ
ηη
ςς
..
off_italia_1680x1050
Πια είναι η πρωτεύουσα και ησύγχρονη ΙταλίαΠια είναι η πρωτεύουσα και ησύγχρονη Ιταλία
Η Πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι η Ρώμη καιγια αιώνες ήταν το πολιτικό κέντρο τουδημοτικού πολιτισμού, ως Πρωτεύουσαςτης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορία.Η  σύγχρονη Ιταλία είναι μια αναπτυγμένηχώρα με κορυφαία ποιότητα.Η Πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι η Ρώμη καιγια αιώνες ήταν το πολιτικό κέντρο τουδημοτικού πολιτισμού, ως Πρωτεύουσαςτης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορία.Η  σύγχρονη Ιταλία είναι μια αναπτυγμένηχώρα με κορυφαία ποιότητα.
stock-footage-rome-text-with-fluttering-italian-flag-animation
Επίσημη γλώσσα και νόμισμαΕπίσημη γλώσσα και νόμισμα
Η επίσημη γλώσσα είναι ιταλική. Το επίσημονόμισμα της Ιταλίας είναι το ευρώ. Πριν απότο 2002 το επίσημο νόμισμά της ήταν ηιταλική λίρα.Η επίσημη γλώσσα είναι ιταλική. Το επίσημονόμισμα της Ιταλίας είναι το ευρώ. Πριν απότο 2002 το επίσημο νόμισμά της ήταν ηιταλική λίρα.
italian1000-lira-note
Πια είναι η θρησκεία τους και πωςκατέκτησε το όνομά της.Πια είναι η θρησκεία τους και πωςκατέκτησε το όνομά της.
Ο Ρωμαϊκός καθολισμός είναι η μεγαλύτερηθρησκεία στην χώρα.Από ότι λένε το ορεινό και όμορφο χωριότου Βιτάλου να είναι η αιτία που ονομάστηκεη γειτονική Ιταλία.Ο Ρωμαϊκός καθολισμός είναι η μεγαλύτερηθρησκεία στην χώρα.Από ότι λένε το ορεινό και όμορφο χωριότου Βιτάλου να είναι η αιτία που ονομάστηκεη γειτονική Ιταλία.
Italy_2414892b
ANd9GcTrio44DPOnmLN_FNlccHchOlgobUvxvv7vyBHWfY0CxROtlOp_
Οι βασικές εξαγωγές και η δημοσιάεκπαίδευση και τα αθλήματα τηςΟι βασικές εξαγωγές και η δημοσιάεκπαίδευση και τα αθλήματα της
Οι βασικές εξαγωγές της Ιταλίας είναι [μηχανήματα ακριβείας,τα μηχανοκίνητα οχήματα πολυτελών οχημάτων ,μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτωνχημικών προϊόντων καιηλεκτρονικών ειδών, αλλά το πιο διάσιμο απ’ τις εξαγωγέςτης χώρας βρίσκονται στους τομείς των τροφίμων καιρουχισμών. Η Ιταλία έχει παράδοση τον αθλητισμό. Σχεδόνόλα τα αθλήματα τόσο σε ατομικό όσο και η ομάδα ηΙταλία έχει καλή αντιπροσωπευτική και πολλές επιτυχίες .Το πιο δημοφιλές άθλημα είναι το ποδόσφαιρο. Τομπάσκετ, το βόλεϊ είναι το επόμενο πιο δημοφιλές άθλημα.Οι βασικές εξαγωγές της Ιταλίας είναι [μηχανήματα ακριβείας,τα μηχανοκίνητα οχήματα πολυτελών οχημάτων ,μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτωνχημικών προϊόντων καιηλεκτρονικών ειδών, αλλά το πιο διάσιμο απ’ τις εξαγωγέςτης χώρας βρίσκονται στους τομείς των τροφίμων καιρουχισμών. Η Ιταλία έχει παράδοση τον αθλητισμό. Σχεδόνόλα τα αθλήματα τόσο σε ατομικό όσο και η ομάδα ηΙταλία έχει καλή αντιπροσωπευτική και πολλές επιτυχίες .Το πιο δημοφιλές άθλημα είναι το ποδόσφαιρο. Τομπάσκετ, το βόλεϊ είναι το επόμενο πιο δημοφιλές άθλημα.
Lega_basket
italy_football-_0
Εικόνες της ΙταλίαςΕικόνες της Ιταλίας
bandiera_italia
1308988392_Italia
crisi-italia1
11187401-fette-di-pizza-sul-tagliere-e-scritta-italia-pizza
3nSJrrG
Αρχείο:Emblem of Italy.svg