http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Τηλεργασία ως μορφή εργασίας θεωρείται σύμφωναμε το ελληνικό εργατικό δίκαιο ανεξάρτητη εργασίακαι υπάγεται στο εργασιακό καθεστώς της σύμβασηςανεξάρτητων υπηρεσιών.
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Σύμβαση εργασίας
 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
 Σύμβαση μισθώσεως εργασίας
   Η ιδιωτικού δικαίου διαρκής αμοφοτεροβαρής ενοχικήσύμβαση, με την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενουςυποχρεούται σε παροχή εργασίας και ο άλλος σε παροχήμισθού. Η ετοιμότητα του εργαζομένου προς παροχή τωνυπηρεσιών του στον εργοδότη αποτελεί σύμβαση μισθώσεωςεργασίας.
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σύμβαση ετοιμότητας για εργασία υπάρχει όταν ο εργαζόμενος,παραμένοντας σε ορισμένο χώρο διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικέςκαι πνευματικές δυνάμεις του στη διάθεση και προς όφελος τουεργοδότη του ή περιορίζει απλώς την ελευθερία του, χωρίς υποχρέωσηδιατηρήσεως των δυνάμεών του σε εγρήγορση, πάντοτε προς όφελοςτου εργοδότη. Διακρίνεται σε:
 Γνήσια
 Μη γνήσια
Η Τηλεργασία ανήκει στην απλή ή μη γνήσια ετοιμότητα.
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ο εργαζόμενος δύναται να παρέχει την εργασία του προς άλλοπρόσωπο με αμοιβή:
Είτε διατηρώντας ελευθερία ενεργείαςκαθορίζοντας αυτός τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής τηςεργασίας του. Ο παρέχων την υπηρεσία είναι ανεξάρτητοςεπαγγελματίας και παρέχει τις υπηρεσίες του έναντι μισθού με πελάτημε τον οποίο συνδέεται με μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών.(ανεξάρτητη εργασία)
Είτε υποβάλλοντας τον εαυτό του σε υπηρεσιακή σχέσηΟ εργαζόμενος είναι υφιστάμενος και παρέχει τις υπηρεσίες τουέναντι μισθού στον εργοδότη του, με τον οποίο συνδέεται μεσύμβαση εξαρτημένης εργασίας.(εξαρτημένη εργασία)
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Η Τηλεργασία υπάγεται στην περίπτωση μίσθωσηςανεξάρτητων υπηρεσιών καθώς ο Τηλεργαζόμενος μπορεί ναεργάζεται στο σπίτι του ή στα Κέντρα τηλεργασίας καθορίζονταςο ίδιος το χρόνο εργασίας του.
Ο Τηλεργαζόμενος έχει συνεργασία με τον εργοδότη ωςελεύθερος επαγγελματίας με υποχρέωση να εκδίδει δελτίαπαροχής υπηρεσιών.
Οι περί μισθώσεως εργασίας διατάξεις του Αστικού κώδικα εφαρμόζονται τόσοεπί συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, όσο και περί μισθώσεως ανεξάρτητωνυπηρεσιών.
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ   (συνέχεια)
Ο Τηλεργαζόμενος είναι δυνατόν να έχει συνεργασίαμε τον εργοδότη κατ’ αποκοπή και για ορισμένο έργο.
Η Τηλεργασία ως μορφή εργασίας στην Ελλάδα μπορεί ναείναι:
 Σύμβαση Ανεξάρτητων υπηρεσιών
 Σύμβαση έργου
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝΤΗΛΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αν ο Τηλεργαζόμενος έχει συνεργασία με τον εργοδότηκατ’ αποκοπή ως ανεξάρτητος επαγγελματίας έχει τηνυποχρέωση να εκδίδει δελτία παροχής υπηρεσιών.
Στην περίπτωση αυτή ο τηλεργαζόμενος ασφαλίζεταιυποχρεωτικά στο Τ.Ε.Β.Ε.
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Οι Τηλεργαζόμενοι που εργάζονται κατ’ αποκοπήεργασίας ως ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν ναεγγραφούν στα τοπικά Επαγγελματικά καιΒιοτεχνικά Επιμελητήρια.
Ανάλογα με την ειδικότητά τους είναι δυνατή/υποχρεωτική η εγγραφή στους σχετικούςσυλλογικούς φορείς.
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Οι τηλεργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται κατά αποκοπήεργασίας ως ελεύθεροι επαγγελματίες (με σύμβαση έργουή με σύμβαση ανεξάρτητων)υπάγονται στο εκάστοτεισχύον καθεστώς φορολόγησης των ατομικών εταιρειών
Οι τηλεργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση έργουκαι είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. υπόκεινται στο εκάστοτεισχύον καθεστώς φορολόγησης μισθωτών
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κίνητρα ενθάρρυνσης άσκησης της Τηλεργασίας:
Εθνικό Ταμείο για την Τηλεργασία
   Θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση έργων σχετικά μετην τηλεργασία από την πλευρά των γραφείων και για τηδιοχέτευση των συναφών πληροφοριών. Θαχρηματοδοτείται εν μέρει από το αρμόδιο Υπουργείο και ενμέρει από χρηματοδοτήσεις σε τοπικό επίπεδο
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
 Ειδική Επιτροπή στο Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων
     Τρεις κύριες αρμοδιότητητες:
Αξιολόγηση και επιλογή έργων για τη δοκιμή, μετατροπή καιδιάχυση της τηλεργασίας
Μελέτη του αντίκτυπου της Τηλεργασίας από πλευράςοικονομικής απόδοσης και κοινωνικής αποδοχής
Άσκηση συμβουλευτικού ρόλου στην καθοδήγηση καιυποστήριξη διαφόρων συναφών αντικειμένων καιπληροφόρηση για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσηςστην ενθάρρυνση της άσκησης της τηλεργασίας
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  (συνέχεια)
http://www.zeusnet.gr/kalev/4/images/logo.gif
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Αποφυγή εσφαλμένης χρήσης κυβερνητικών κονδυλίων
ενίσχυση με τα διαθέσιμα κεφάλαια μόνο εκείνων των επιχειρήσεωνπου ενδιαφέρονται πραγματικά να προσαρμόσουν την τηλεργασία σανεργαλείο για οργανωτική ευελιξία
δήλωση αποδοχής αυτής της μορφής εργασίας από τους μελλοντικούςτηλεργαζόμενους. Για εργοδότες με προσωπικό άνω των 15εργαζομένων θα απαιτείται ένα συμφωνητικό, όπου θα καθορίζονται ταβασικά δικαιώματα του τηλεργαζόμενου.