Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Ρώσους
Από πού κατέβηκαν οι Ρώσοι και πού εγκαταστάθηκαν;
Οι Ρώσοι είναι ονεότερος,χρονικά, λαόςπου έγινε«γείτονας» τωνΒυζαντινών.Κατέβηκαν απότη Σκανδιναβικήχερσόνησο κιεγκαταστάθηκανστην ανατολικήΕυρώπη, στηνπεριοχή τουσημερινού Κιέβουτης Ουκρανίας.
http://2.bp.blogspot.com/_03maBBHrrQg/SWZ98IARjHI/AAAAAAAAHUs/Qc3j2i9d5Ac/s400/607px-Kievan_Rus_en+-+Αντίγραφο.jpg
 ΚIEBO
Οι σχέσεις των Ρώσων με το Βυζάντιο
Οι αρχικές σχέσεις με το Βυζάντιο ήταν φιλικές. To 860μ.Χ.  όμως, ρωσικός στόλος με 200 πλοιάρια μπήκε στοΒόσπορο, λεηλάτησε τις ακτές και τα νησιά τηςΠροποντίδας και επιτέθηκε κατά τηςΚωνσταντινούπολης. Οι  Βυζαντινοί, παρότι εκείνη τηνεποχή βρίσκονταν σε πόλεμο με τους Άραβες,κατάφεραν να τους απωθήσουν στον Εύξεινο Πόντο.Τα επόμενα χρόνια ήρθαν σε συμφωνίες ειρήνης καισυνεργασίας μαζί τους.
Οι Ρώσοι βοηθούν τους Βυζαντινούς
Όταν οι Ρώσοι βοήθησαν τους Βυζαντινούς νααντιμετωπίσουν τους Βουλγάρους, κράτησαν για τονεαυτό τους τα εδάφη της αυτοκρατορίας που κατέλαβαν.Οι Βυζαντινοί με τον Ιωάννη Τσιμισκή πολέμησανεναντίον τους και τους ανάγκασαν να αποσυρθούν καινα επιστρέψουν στη χώρα τους.
http://1.bp.blogspot.com/-TWmPU6mZjb8/Thd2slPaCEI/AAAAAAAAAqA/a5OJAD3epB0/s320/rus50qe.jpg
Βυζαντινοί στρατιώτες
Ρώσος ευγενής μεκλιβάνιο και
κράνος με μάσκα,14ος αι.
Βυζαντινοί στρατιώτες
Φιλικές σχέσεις με τους Βυζαντινούς
Στα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Βασίλειος Β', καιμετά, οι Ρώσοι ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιοκαι αυτό βοήθησε να αποκτήσουν οι ίδιοι και το Βυζάντιομεγάλη πολιτική, οικονομική και πνευματική ακτινοβολία.
Ανάμεσα στα δύο κράτη αναπτύχθηκαν στενοί πολιτικοίδεσμοί. Οι Ρώσοι γνώρισαν το βυζαντινό πολιτισμό καιπροόδευσαν, ενώ οι Βυζαντινοί εξασφάλισαν ειρήνη καισυνεργασία μαζί τους.
 Οι φιλικοί αυτοί δεσμοί διατηρήθηκαν για πολλούςαιώνες.
varjagen_handelsroutes
Κατάφρακτος ιππέας στη μάχη στο Δυρράχιο, 1081
Byzantium_7
JohannesTzimiskes
1rey8g
(925-10 Ιανουαρίου 976)