ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥΜΥΕΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ
           Α. ΈΣΩ Ή ΠΡΟΣΘΙΟΙ           Α. ΈΣΩ Ή ΠΡΟΣΘΙΟΙ
1.ΜΕΙΖΩΝ ΨΟΪΤΗΣ1.ΜΕΙΖΩΝ ΨΟΪΤΗΣ
ΕΚΦΥΣΗ: Ο1-Ο5ΕΚΦΥΣΗ: Ο1-Ο5
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Ελάσσονας τροχαντήρας μηριαίουΚΑΤΑΦΥΣΗ: Ελάσσονας τροχαντήρας μηριαίου
ΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι του Οσφυϊκού πλέγματος  (πρόσθιοικλάδοι Ο1Ο2Ο3Ο4 νωτιαίων ν. )ΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι του Οσφυϊκού πλέγματος  (πρόσθιοικλάδοι Ο1Ο2Ο3Ο4 νωτιαίων ν. )
2.ΕΛΑΣΣΩΝ ΨΟΪΤΗΣ (ασταθής μ.)2.ΕΛΑΣΣΩΝ ΨΟΪΤΗΣ (ασταθής μ.)
ΕΚΦΥΣΗ: Θ12-Ο1ΕΚΦΥΣΗ: Θ12-Ο1
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Ανώνυμη γραμμήΚΑΤΑΦΥΣΗ: Ανώνυμη γραμμή
ΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι του Οσφυϊκού πλέγματοςΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι του Οσφυϊκού πλέγματος
3.ΛΑΓΟΝΙΟΣ3.ΛΑΓΟΝΙΟΣ
ΕΚΦΥΣΗ: Λαγόνιος βόθροςΕΚΦΥΣΗ: Λαγόνιος βόθρος
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Ελάσσονα τροχαντήραΚΑΤΑΦΥΣΗ: Ελάσσονα τροχαντήρα
ΝΕΥΡΩΣΗ: Μηριαίο ν. Οσφυϊκού πλέγματοςΝΕΥΡΩΣΗ: Μηριαίο ν. Οσφυϊκού πλέγματος
Ο ΜΕΙΖΩΝ ΨΟΪΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΑΣΣΩΝ ΨΟΪΤΗΣ ΟΤΑΝΥΠΆΡΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΨΟΪΤΗ Μ. Ο ΟΠΟΙΟΣΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΟΝΙΟ Μ. ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝΛΑΓΟΝΟΨΟΪΤΗ Μ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥΟ ΜΕΙΖΩΝ ΨΟΪΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΑΣΣΩΝ ΨΟΪΤΗΣ ΟΤΑΝΥΠΆΡΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΨΟΪΤΗ Μ. Ο ΟΠΟΙΟΣΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΟΝΙΟ Μ. ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝΛΑΓΟΝΟΨΟΪΤΗ Μ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΜΥΣ ΠΥΕΛΟΥ ΙΙ
ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥΜΥΕΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ
Β. ΈΞΩ Ή ΟΠΙΣΘΙΟΙΒ. ΈΞΩ Ή ΟΠΙΣΘΙΟΙ
Διατάσσονται σε στρώματα και σχηματίζουν τουςγλουτούς.Διατάσσονται σε στρώματα και σχηματίζουν τουςγλουτούς.
Α. ΑΝΩ ΣΤΡΩΜΑΑ. ΑΝΩ ΣΤΡΩΜΑ
1.ΜΕΓΑΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ1.ΜΕΓΑΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
ΈΚΦΥΣΗ:  Οπίσθια επιφάνεια λαγονίουΈΚΦΥΣΗ:  Οπίσθια επιφάνεια λαγονίου
                  Οπίσθια γλουτιαία γραμμή λαγονίου                  Οπίσθια γλουτιαία γραμμή λαγονίου
                  Ραχιαία επιφάνεια ιερού και κόκκυγα                  Ραχιαία επιφάνεια ιερού και κόκκυγα
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Γλουτιαίο τράχυσμα μηριαίου (έξω χείλος)ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Γλουτιαίο τράχυσμα μηριαίου (έξω χείλος)
ΝΕΥΡΩΣΗ: Κάτω γλουτιαίο ν. του Ιερού πλέγματος(πρόσθιοι κλάδοι Ο5 Ι1 Ι2 Ι3 νωτιαίων ν. )ΝΕΥΡΩΣΗ: Κάτω γλουτιαίο ν. του Ιερού πλέγματος(πρόσθιοι κλάδοι Ο5 Ι1 Ι2 Ι3 νωτιαίων ν. )
2.ΤΕΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ2.ΤΕΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ
         ΈΚΦΥΣΗ: Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα         ΈΚΦΥΣΗ: Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα
 ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Πλατεία περιτονία ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Πλατεία περιτονία
ΝΕΥΡΩΣΗ: Άνω γλουτιαίο ν. Ιερού  πλέγματοςΝΕΥΡΩΣΗ: Άνω γλουτιαίο ν. Ιερού  πλέγματος
Β. ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΡΩΜΑΒ. ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΡΩΜΑ
1.ΜΕΣΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ  (κάτω από τον μέγα)1.ΜΕΣΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ  (κάτω από τον μέγα)
ΈΚΦΥΣΗ: Έξω επιφάνεια λαγονίουΈΚΦΥΣΗ: Έξω επιφάνεια λαγονίου
                 Μεταξύ πρόσθιας και οπίσθιας γλουτιαίαςγραμμής λαγονίου                 Μεταξύ πρόσθιας και οπίσθιας γλουτιαίαςγραμμής λαγονίου
        ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίου        ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίου
ΝΕΥΡΩΣΗ: Άνω γλουτιαίο ν. Ιερού  πλέγματοςΝΕΥΡΩΣΗ: Άνω γλουτιαίο ν. Ιερού  πλέγματος
ΠΑΝΩ ΣΤΡΩΜΑ ΕΞΩ ΜΥΩΝ ΠΥΕΛΟΥ
ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΙ ΜΥΣ
ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥΜΥΕΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ
Β. ΈΞΩ Ή ΟΠΙΣΘΙΟΙΒ. ΈΞΩ Ή ΟΠΙΣΘΙΟΙ
Γ. ΣΤΡΩΜΑ (Έξω στροφείς του μηρού)Γ. ΣΤΡΩΜΑ (Έξω στροφείς του μηρού)
1.ΜΙΚΡΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ1.ΜΙΚΡΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
ΈΚΦΥΣΗ:  Έξω επιφάνεια λαγονίουΈΚΦΥΣΗ:  Έξω επιφάνεια λαγονίου
                   Μεταξύ πρόσθιας και οπίσθιας γλουτιαίας γραμμής λαγονίου                   Μεταξύ πρόσθιας και οπίσθιας γλουτιαίας γραμμής λαγονίου
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίουΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίου
ΝΕΥΡΩΣΗ: Άνω γλουτιαίο ν. του ιερού πλέγματος  (πρόσθιοι κλάδοιΝΕΥΡΩΣΗ: Άνω γλουτιαίο ν. του ιερού πλέγματος  (πρόσθιοι κλάδοι
Ο5 Ι1 Ι2 Ι3 νωτιαίων ν. )Ο5 Ι1 Ι2 Ι3 νωτιαίων ν. )
2.ΑΠΙΟΕΙΔΗΣ Ή ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΗΣ2.ΑΠΙΟΕΙΔΗΣ Ή ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΗΣ
            ΈΚΦΥΣΗ: Πρόσθια επιφάνεια ιερού οστού            ΈΚΦΥΣΗ: Πρόσθια επιφάνεια ιερού οστού
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίουΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίου
ΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι ιερού  πλέγματοςΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι ιερού  πλέγματος
3.ΑΝΩ ΔΙΔΥΜΟΣ3.ΑΝΩ ΔΙΔΥΜΟΣ
ΈΚΦΥΣΗ: Ισχιακή άκανθα ανωνύμουΈΚΦΥΣΗ: Ισχιακή άκανθα ανωνύμου
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίουΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίου
ΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι ιερού  πλέγματοςΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι ιερού  πλέγματος
4.ΈΣΩ ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ4.ΈΣΩ ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΈΚΦΥΣΗ: Έσω επιφάνεια ανωνύμου πέριξ του θυροειδούς τρήματοςΈΚΦΥΣΗ: Έσω επιφάνεια ανωνύμου πέριξ του θυροειδούς τρήματος
Ισχιακό κύρτωμα ανωνύμουΙσχιακό κύρτωμα ανωνύμου
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίουΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίου
ΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι ιερού  πλέγματοςΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι ιερού  πλέγματος
5.ΚΑΤΩ ΔΙΔΥΜΟΣ5.ΚΑΤΩ ΔΙΔΥΜΟΣ
ΈΚΦΥΣΗ: Ισχιακό κύρτωμα ανωνύμουΈΚΦΥΣΗ: Ισχιακό κύρτωμα ανωνύμου
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίουΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζονας τροχαντήρας μηριαίου
ΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι ιερού  πλέγματοςΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι ιερού  πλέγματος
6.ΈΞΩ ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ6.ΈΞΩ ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΈΚΦΥΣΗ: Έξω επιφάνεια ανωνύμου πέριξ του θυροειδούς τρήματοςΈΚΦΥΣΗ: Έξω επιφάνεια ανωνύμου πέριξ του θυροειδούς τρήματος
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Τροχαντήριος βόθρος μηριαίουΚΑΤΑΦΥΣΗ: Τροχαντήριος βόθρος μηριαίου
ΝΕΥΡΩΣΗ: Θυροειδές νεύρο του οσφυϊκού πλέγματος (πρόσθιοι κλάδοινωτιαίων ν. Ο3, Ο4)ΝΕΥΡΩΣΗ: Θυροειδές νεύρο του οσφυϊκού πλέγματος (πρόσθιοι κλάδοινωτιαίων ν. Ο3, Ο4)
7.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ (κάτω από τον έξω θυροειδή)7.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ (κάτω από τον έξω θυροειδή)
ΈΚΦΥΣΗ:  Ισχιακό κύρτωμα ανωνύμουΈΚΦΥΣΗ:  Ισχιακό κύρτωμα ανωνύμου
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Οπίσθια μεσοτροχαντήρια γραμμή κάτω από το μείζονα τροχαντήρατου μηριαίουΚΑΤΑΦΥΣΗ: Οπίσθια μεσοτροχαντήρια γραμμή κάτω από το μείζονα τροχαντήρατου μηριαίου
ΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι ιερού  πλέγματοςΝΕΥΡΩΣΗ: Κλάδοι ιερού  πλέγματος
ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΙ ΜΥΣ
ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ