ΜΥΕΣ ΤHΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣΜΥΕΣ ΤHΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΜΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ-ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
1.ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ1.ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ
       ΕΚΦΥΣΗ:       ΕΚΦΥΣΗ:
Έξω τριτημόριο κλείδαςΈξω τριτημόριο κλείδας
Ωμοπλατιαία άκανθαΩμοπλατιαία άκανθα
ΑκρώμιοΑκρώμιο
        ΚΑΤΑΦΥΣΗ:        ΚΑΤΑΦΥΣΗ:
Δελτοειδές φύμα βραχιονίουΔελτοειδές φύμα βραχιονίου
        ΚΙΝΗΣΗ:        ΚΙΝΗΣΗ:
Απαγωγή του βραχίονα μέχρι το οριζόντιο επίπεδοΑπαγωγή του βραχίονα μέχρι το οριζόντιο επίπεδο
Έσω ή έξω στροφή του βραχίοναΈσω ή έξω στροφή του βραχίονα
         ΝΕΥΡΩΣΗ: Μασχαλιαίο ν. Βραχιονίου πλέγματος(Α5Α6Α7Α8Θ1)         ΝΕΥΡΩΣΗ: Μασχαλιαίο ν. Βραχιονίου πλέγματος(Α5Α6Α7Α8Θ1)
2.ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΣ2.ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΣ
ΕΚΦΥΣΗ: Υπερακάνθιος βόθρος ωμοπλάτηςΕΚΦΥΣΗ: Υπερακάνθιος βόθρος ωμοπλάτης
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζον βραχιόνιο όγκωμαΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα
         ΚΙΝΗΣΗ: Απαγωγή του βραχίονα         ΚΙΝΗΣΗ: Απαγωγή του βραχίονα
         ΝΕΥΡΩΣΗ: Υπερπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος         ΝΕΥΡΩΣΗ: Υπερπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος
3.ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ3.ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ
        ΕΚΦΥΣΗ: Υπακάνθιος βόθρος ωμοπλάτης        ΕΚΦΥΣΗ: Υπακάνθιος βόθρος ωμοπλάτης
        ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα        ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα
        ΚΙΝΗΣΗ: Έξω στροφή του βραχίονα        ΚΙΝΗΣΗ: Έξω στροφή του βραχίονα
         ΝΕΥΡΩΣΗ: Υπερπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος         ΝΕΥΡΩΣΗ: Υπερπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος
4.ΜΕΙΖΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ4.ΜΕΙΖΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
        ΕΚΦΥΣΗ: Κάτω γωνία ωμοπλάτης        ΕΚΦΥΣΗ: Κάτω γωνία ωμοπλάτης
        ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Έλασσον βραχιόνιο όγκωμα        ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Έλασσον βραχιόνιο όγκωμα
        ΚΙΝΗΣΗ: Προσαγωγή και έσω στροφή του βραχίονα        ΚΙΝΗΣΗ: Προσαγωγή και έσω στροφή του βραχίονα
        ΝΕΥΡΩΣΗ: Υποπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος        ΝΕΥΡΩΣΗ: Υποπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος
  
ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣΜΥΕΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΠΡΟΣΘΙΟΙ ΜΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΜΥΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
5.ΕΛΑΣΣΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ5.ΕΛΑΣΣΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
        ΈΚΦΥΣΗ:        ΈΚΦΥΣΗ:
Έξω ή μασχαλιαίο χείλος της ωμοπλάτηςΈξω ή μασχαλιαίο χείλος της ωμοπλάτης
         ΚΑΤΑΦΥΣΗ:         ΚΑΤΑΦΥΣΗ:
Στο μείζον βραχιόνιο όγκωμαΣτο μείζον βραχιόνιο όγκωμα
         ΝΕΥΡΩΣΗ:         ΝΕΥΡΩΣΗ:
Μασχαλιαίο ν. του βραχιονίουπλέγματος πλέγματοςΜασχαλιαίο ν. του βραχιονίουπλέγματος πλέγματος
         ΚΙΝΗΣΗ:         ΚΙΝΗΣΗ:
Έξω στροφή του βραχίοναΈξω στροφή του βραχίονα
6.ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΣ6.ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΣ
        ΈΚΦΥΣΗ:        ΈΚΦΥΣΗ:
Υποπλάτιος βόθρος ωμοπλάτηςΥποπλάτιος βόθρος ωμοπλάτης
         ΚΑΤΑΦΥΣΗ:         ΚΑΤΑΦΥΣΗ:
Στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμαΣτο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα
         ΝΕΥΡΩΣΗ:         ΝΕΥΡΩΣΗ:
Υποπλάτιο ν. του βραχιονίου πλέγματοςπλέγματοςΥποπλάτιο ν. του βραχιονίου πλέγματοςπλέγματος
         ΚΙΝΗΣΗ:         ΚΙΝΗΣΗ:
Έσω στροφή του βραχίοναΈσω στροφή του βραχίονα
ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑΜΥΕΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
Α. ΠΡΟΣΘΙΟΙ Ή ΚΑΜΠΤΗΡΕΣΑ. ΠΡΟΣΘΙΟΙ Ή ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ
1.ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ1.ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ
       Έχει κεφαλές:       Έχει κεφαλές:
MAΚΡΑ KΕΦΑΛΗMAΚΡΑ KΕΦΑΛΗ
       ΈΚΦΥΣΗ:       ΈΚΦΥΣΗ:
Υπεργλήνιο φύμα ωμοπλάτηςΥπεργλήνιο φύμα ωμοπλάτης
ΒΡΑΧΕΙΑ KΕΦΑΛΗΒΡΑΧΕΙΑ KΕΦΑΛΗ
       ΈΚΦΥΣΗ:       ΈΚΦΥΣΗ:
Κορακοειδής απόφυση ωμοπλάτηςΚορακοειδής απόφυση ωμοπλάτης
        ΚΑΤΑΦΥΣΗ:        ΚΑΤΑΦΥΣΗ:
Με τον κερκιδικό τένοντα (ισχυρός) στο δικεφαλικό ήκερκιδικό όγκωμαΜε τον κερκιδικό τένοντα (ισχυρός) στο δικεφαλικό ήκερκιδικό όγκωμα
Με τον ωλένιο τένοντα (ασθενής) στην περιτονία του πήχυΜε τον ωλένιο τένοντα (ασθενής) στην περιτονία του πήχυ
2.ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ2.ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ
        ΈΚΦΥΣΗ:        ΈΚΦΥΣΗ:
Κορακοειδής απόφυση ωμοπλάτηςΚορακοειδής απόφυση ωμοπλάτης
        ΚΑΤΑΦΥΣΗ:        ΚΑΤΑΦΥΣΗ:
Μέσον πρόσθιας επιφάνειας βραχιονίουΜέσον πρόσθιας επιφάνειας βραχιονίου
3.ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ3.ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ
        ΈΚΦΥΣΗ:        ΈΚΦΥΣΗ:
Πρόσθια επιφάνεια βραχιονίου (μέσον και κάτω τμήμα)Πρόσθια επιφάνεια βραχιονίου (μέσον και κάτω τμήμα)
        ΚΑΤΑΦΥΣΗ:        ΚΑΤΑΦΥΣΗ:
Ωλένιο τράχυσμαΩλένιο τράχυσμα
         ΝΕΥΡΩΣΗ:  Όλοι οι καμπτήρες του βραχίονανευρούνται από το μυοδερματικό ν. τουβραχιονίου πλέγματος (Α5Α6Α7Α8Θ1)         ΝΕΥΡΩΣΗ:  Όλοι οι καμπτήρες του βραχίονανευρούνται από το μυοδερματικό ν. τουβραχιονίου πλέγματος (Α5Α6Α7Α8Θ1)
  
ΠΡΟΣΘΙΟΙ ΜΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑΜΥΕΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
Β. ΟΠΙΣΘΙΟΙ Ή ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣΒ. ΟΠΙΣΘΙΟΙ Ή ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ
1.ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ1.ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ
       Έχει κεφαλές:       Έχει κεφαλές:
MAΚΡΑ KΕΦΑΛΗMAΚΡΑ KΕΦΑΛΗ
       ΈΚΦΥΣΗ:       ΈΚΦΥΣΗ:
Υποργλήνιο φύμα ωμοπλάτηςΥποργλήνιο φύμα ωμοπλάτης
ΈΞΩ KΕΦΑΛΗΈΞΩ KΕΦΑΛΗ
       ΈΚΦΥΣΗ:       ΈΚΦΥΣΗ:
Άνωθεν της σπειροειδούς αύλακος ή αύλακος του κερκιδικούν. (οπίσθια επιφάνεια βραχιονίου)Άνωθεν της σπειροειδούς αύλακος ή αύλακος του κερκιδικούν. (οπίσθια επιφάνεια βραχιονίου)
        ΈΣΩ KΕΦΑΛΗ        ΈΣΩ KΕΦΑΛΗ
         ΈΚΦΥΣΗ:         ΈΚΦΥΣΗ:
Κάτωθεν της σπειροειδούς αύλακος ή αύλακος τουκερκιδικού ν. (οπίσθια επιφάνεια βραχιονίου)Κάτωθεν της σπειροειδούς αύλακος ή αύλακος τουκερκιδικού ν. (οπίσθια επιφάνεια βραχιονίου)
ΚΑΤΑΦΥΣΗ:ΚΑΤΑΦΥΣΗ:
ΩλέκρανοΩλέκρανο
2.ΑΓΚΩΝΙΑΙΟΣ (τριγωνικός μ.)2.ΑΓΚΩΝΙΑΙΟΣ (τριγωνικός μ.)
        ΈΚΦΥΣΗ:        ΈΚΦΥΣΗ:
Παρακονδύλια απόφυση βραχιονίουΠαρακονδύλια απόφυση βραχιονίου
        ΚΑΤΑΦΥΣΗ:        ΚΑΤΑΦΥΣΗ:
Άνω τμήμα οπίασθιας επιφάνειας ωλένηςΆνω τμήμα οπίασθιας επιφάνειας ωλένης
       ΝΕΥΡΩΣΗ:       ΝΕΥΡΩΣΗ:
         Όλοι οι εκτείνοντες του βραχίονα νευρούνταιαπό το κερκιδικό ν. του βραχιονίου πλέγματος(Α5Α6Α7Α8Θ1)         Όλοι οι εκτείνοντες του βραχίονα νευρούνταιαπό το κερκιδικό ν. του βραχιονίου πλέγματος(Α5Α6Α7Α8Θ1)
  
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΜΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ-ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ