Μια ιστοεξερεύνησηΜια ιστοεξερεύνηση
για τουςγια τους
Θεούς του ΟλύμπουΘεούς του Ολύμπου
Οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν πολλή φαντασία!Οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν πολλή φαντασία!
Δημιούργησαν διάφορους μύθους για να εξηγήσουντον κόσμο που τους περιέβαλε:Δημιούργησαν διάφορους μύθους για να εξηγήσουντον κόσμο που τους περιέβαλε:
Τις εποχές, τα άστρα και τους πλανήτες, τη φύση, τηδημιουργία του κόσμου,τον ίδιο τον άνθρωπο…Τις εποχές, τα άστρα και τους πλανήτες, τη φύση, τηδημιουργία του κόσμου, τον ίδιο τον άνθρωπο…
Αυτοί οι μύθοι μεταφέρονταν από στόμα σε στόμακαι εμπλουτίζονταν συνεχώςΑυτοί οι μύθοι μεταφέρονταν από στόμα σε στόμακαι εμπλουτίζονταν συνεχώς
Σύμφωνα με τη μυθολογία υπήρχαν 12 θεοί πουκατοικούσαν στον ΌλυμποΣύμφωνα με τη μυθολογία υπήρχαν 12 θεοί πουκατοικούσαν στον Όλυμπο
Ας τους γνωρίσουμε !Ας τους γνωρίσουμε !
Ανατρέξτε στις παρακάτω τοποθεσίες για να βρείτεστοιχεία για τους 12 θεούς της μυθολογίας μαςΑνατρέξτε στις παρακάτω τοποθεσίες για να βρείτεστοιχεία για τους 12 θεούς της μυθολογίας μας
Για την Αθηνά, θεά της Σοφίας, των τεχνών και του σώφρονοςπολέμου
Για τον Απόλλωνα, θεό της μαντικής τέχνης, της μουσικής καιτου χορού, της ηθικής τάξης και της λογικής
Για τον Άρη, θεό της μάχης και του πολέμου
Για την Αρτέμιδα, θεά της άγριας φύσης, του κυνηγιού, τωνζώων και της γονιμότητας
Για την Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και του έρωτα
Για τη Δήμητρα, θεά της γης, της γεωργίας, της τροφής καιπροστάτιδα των γεωργών
Ανατρέξτε στις παρακάτω τοποθεσίες για να βρείτεστοιχεία για τους 12 θεούς της μυθολογίας μαςΑνατρέξτε στις παρακάτω τοποθεσίες για να βρείτεστοιχεία για τους 12 θεούς της μυθολογίας μας
Για τον Ερμή, τον αγγελιαφόρο των θεών, προστάτη τουεμπορίου και των ταξιδιωτών
Για την Εστία, θεά της οικογένειας, της οικίας, της φωτιάς καιτων υφαντικών τεχνών
Για τον Δία, τον πατέρα των θεών. Θεό των καιρικώνφαινομένων, προστάτη των ξένων και της οικογένειας
Για την Ήρα, αδελφή και σύζυγο του Δία. Προστάτιδα τουγάμου και της συζυγικής πίστης
Για τον Ήφαιστο, θεό της φωτιάς, των ηφαιστείων, τηςμεταλλουργίας και προστάτη των τεχνιτών
Για τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας και των ποταμών
Διαλέξτε έναν από τους θεούς που σας έκανεεντύπωση και χωριστείτε σε 12 ομάδες.Διαλέξτε έναν από τους θεούς που σας έκανεεντύπωση και χωριστείτε σε 12 ομάδες.
Φροντίστε αυτές να είναι ισάριθμες.Φροντίστε αυτές να είναι ισάριθμες.
Καταγράψτε σε ένα χαρτί τα κύρια σημεία τηςπροσωπικότητας του θεού που αντιπροσωπεύει ηομάδα σας.Καταγράψτε σε ένα χαρτί τα κύρια σημεία τηςπροσωπικότητας του θεού που αντιπροσωπεύει ηομάδα σας.
Έπειτα δημιουργήστε μια μικρή παρουσίαση 2-3σελίδων εντοπίζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά καιπαραθέτοντας εικόνες που βρήκατε.Έπειτα δημιουργήστε μια μικρή παρουσίαση 2-3σελίδων εντοπίζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά καιπαραθέτοντας εικόνες που βρήκατε.
Χρησιμοποιήστε τις πηγές που σας δίνουμε στις δύοσελίδες με τίτλο Χρησιμοποιήστε τις πηγές που σας δίνουμε στις δύοσελίδες με τίτλο Εργασία
Πώς τα πήγατε; Μπορείτε να κατατάξετε τον εαυτόσας σε μια κλίμακα από τον παρακάτω πίνακα;Πώς τα πήγατε; Μπορείτε να κατατάξετε τον εαυτόσας σε μια κλίμακα από τον παρακάτω πίνακα;
Πολύ καλά
Καλά
Μέτρια
Περιεχόμενο
Η ομάδα σας βρήκεπερισσότερεςπληροφορίες για τηθεότητα πουαντιπροσωπεύειαπό όσες δίνονταιστη σελίδα Εργασία
Αναλύσατε μόνοόσουςχαρακτηρισμούςσας δόθηκαν, γιατη θεότητα πουαντιπροσωπεύει ηομάδα σας
Αναφερθήκατε σελιγότεραχαρακτηριστικάαπό όσα σαςδόθηκαν
Παρουσίαση
Η παρουσίασή σαςήταν άψογη απόκάθε άποψη.Χρήση διαθέσιμουχρόνου, ευχέρειαομιλίας και κίνησης,ισότιμη συμμετοχήόλων σας
Η παρουσίασή σαςστηρίχθηκε κυρίωςστις διαφάνειες πουετοιμάσατε, οιοποίες βέβαια ήτανπλήρεις
Αναγνώσατε τιςδιαφάνειες χωρίςνα επεκταθείτε καινα δείξετε τηνάριστη γνώση τουθέματος
Συνεργασία
Η ομάδα σαςσυνεργάστηκεάψογα καισυνεισέφερε στηδουλειά άλλωνομάδων,εποικοδομητικά
Είχατε καλήσυνεργασία καιαυτό φάνηκε απότην παρουσίαση,όπου γνώριζε οκαθένας τα δυνατάκαι αδύνατα σημείατου άλλου
Η συνεργασία σαςδεν απέδωσε τουςαναμενόμενουςκαρπούς καιυπήρχαν κενά ήαλληλοεπικαλύψειςπου φάνηκαν στηνπαρουσίαση
Εδώ τέλειωσε η γνωριμία σας με τους θεούς τουΟλύμπου και ευελπιστούμε ότι μάθατε αρκετά απότα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητατου καθενός.Εδώ τέλειωσε η γνωριμία σας με τους θεούς τουΟλύμπου και ευελπιστούμε ότι μάθατε αρκετά απότα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητατου καθενός.
Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε μια συζήτηση μεταξύτων ομάδων, για να διαπιστώσετε τα σημεία πουσυνδέουν τις θεότητες αυτές μεταξύ τους;Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε μια συζήτηση μεταξύτων ομάδων, για να διαπιστώσετε τα σημεία πουσυνδέουν τις θεότητες αυτές μεταξύ τους;
Ποια ήταν τα ζευγάρια των θεών του Ολύμπου;Ποια ήταν τα ζευγάρια των θεών του Ολύμπου;
Το webquest αυτό χρησιμοποιεί κυρίως τη δικτυακήβάση δεδομένων της wikipedia για να φέρει τουςμαθητές κοντά στην ελληνική μυθολογία και τιςθεότητες που τόσο επηρέασαν τη ζωή τωνπρογόνων μας.Το webquest αυτό χρησιμοποιεί κυρίως τη δικτυακήβάση δεδομένων της wikipedia για να φέρει τουςμαθητές κοντά στην ελληνική μυθολογία και τιςθεότητες που τόσο επηρέασαν τη ζωή τωνπρογόνων μας.
Ο ρόλος του καθηγητή είναι κυρίως υποστηρικτικόςκαι συμβουλευτικός, τόσο όσον αφορά τηνπλοήγηση στο διαδίκτυο, όσο και για τις διάφορεςπληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν οι μαθητέςγια τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα και το περιβάλλονστο οποίο αναπτύχθηκαν αυτές οι δοξασίες.Ο ρόλος του καθηγητή είναι κυρίως υποστηρικτικόςκαι συμβουλευτικός, τόσο όσον αφορά τηνπλοήγηση στο διαδίκτυο, όσο και για τις διάφορεςπληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν οι μαθητέςγια τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα και το περιβάλλονστο οποίο αναπτύχθηκαν αυτές οι δοξασίες.