ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ
ΛιΩσιμο ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ
Το λιώσιμο ενός μεγάλου κομματιού πάγου έκτασης 150 κυβικώνμιλίων μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της στάθμης των θαλασσώναπό ένα χιλιοστόμετρο.
Τα επίπεδα της στάθμης των θαλασσών έχουν ανέβει κατά 3χιλιοστόμετρα ετησίως τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της παγκόσμιαςαύξησης της θερμοκρασίας λόγω του φαινόμενου του θερμοκηπίουπου προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, δηλώνουν οιεπιστήμονες.
Μερικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η στάθμη των θαλασσώνμπορεί να αυξηθεί κατά ένα μέτρο μέσα στον αιώνα. Η μεγαλύτερηάνοδος προβλέπεται να συμβεί το 2100εντούτοις όμως, το νερόεξατμίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Ένα καλό νέο είναι ότι είναι ότι δεν θα σημειωθεί νέο χαμηλόσυρρίκνωσης πάγου στην Αρκτική αυτό το καλοκαίρι, σε σύγκριση μετο ρεκόρ μείωσης πάγου που σημειώθηκε το 2007
http://www.koolnews.gr/wp-content/uploads/2013/04/pagoi.jpg
ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ
Οι πάγοι λιώνουν εξαιτίας της τρύπας του όζοντος. Έτσιονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα του όζοντοςπου βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας  της γηςμειώνεται σε πάχος πάνω από την Ανταρκτική. Επειδή τολεπτότερο σημείο του είναι πάνω από το Νότιο Πόλο, η μείωσητου πάχους του στρώματος έχει ως αποτέλεσμα την ονομαζόμενη"τρύπα" στο στρώμα του όζοντος. Λόγω του ότι το όζονπροστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφώνταςσημαντικό τμήμα της υπεριώδους, η δημιουργία της τρύπας τουόζοντος έχει αρνητικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία.Επίσης αυξάνει την θερμοκρασία στον πλανήτη και συμβάλειαρνητικά στο λιώσιμο των πάγων. Το φαινόμενο αυτό θεωρείταιπως δημιουργήθηκε από υπερβολική χρήση πουχρησιμοποιούνταν σε κλιματιστικά και γενικά σε ψυκτικέςσυσκευές. Στην επέκταση του επίσης συμβάλλουν τόσο τακαυσαέρια  όσο και τα αέρια απόβλητα των εργοστασίων.
ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ
ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ
Συνεπώς, η τρύπα του όζοντος επιτρέπει τηνείσοδο των υπεριωδών ακτινοβολιών στηνατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας όλα αυτάτα προβλήματα στους ζωντανούςοργανισμούς. Ωστόσο, επιπτώσεις τουφαινομένου αφορούν και το περιβάλλον. Ηεπικρατέστερη άποψη είναι πως εφόσον τοόζον, που απορροφά μέρος της ηλιακήςακτινοβολίας, μειώνεται, θα εισέρχεταιπερισσότερη θερμότητα στη Γη.
ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ
ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ
Κλιματικές Αλλαγές (IPCC), δείχνουν για ακόμη μιαφορά την παγκόσμια αναγνώριση του τεράστιουπροβλήματος των κλιματικών αλλαγών και τηνεπιτακτική ανάγκη να ληφθούν πολιτικές αποφάσειςκαι πρωτοβουλίες για ριζικές αλλαγές στον τρόποπου παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια.Μπορούμε όμως να προχωρήσουμε άμεσα στιςαπαραίτητες πρωτοβουλίες που θα ανατρέψουναυτή την αρνητική πραγματικότητα στον κοσμο καιθα τη μετατρέψουν σε μοντέλο ενεργειακήςεπανάστασης: προώθηση ΑΠΕ και εξοικονόμησηενέργειας!!!!!!!!!
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQ7tkbvticZfZknkuhNba5Ft4_1a-hM-oFk4dnirKlBoxW5g5HSA
ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ