εικονα πολυτ.jpeg
λουλουδι.jpeg
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973ήταν μια μαζική διαδήλωση λαϊκήςαντίθεσης στο καθεστώς της Χούντας τωνΣυνταγματαρχών. Η εξέγερση ξεκίνησεστις 14 Νοεμβρίου 1973, με κατάληψη τουΜετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών απόφοιτητές και σπουδαστές πουκλιμακώθηκε σχεδόν σε αντιχουντικήεπανάσταση και έληξε με αιματοχυσία τοπρωί της 17ης Νοεμβρίου, μετά από μιασειρά γεγονότων που ξεκίνησαν με τηνείσοδο άρματος μάχης στον χώρο τουΠολυτεχνείου και την επαναφορά σε ισχύτου σχετικού στρατιωτικού νόμου πουαπαγόρευε συγκεντρώσεις και τηνκυκλοφορία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
τανκ.jpeg
         Τα τανκ πάνε στο Πολυτεχνείο