“Κανόνες” Αποτελεσματικής Ανατροφοδότησης
Όλες οι παρατηρήσεις για κάποιο άτομο περιλαμβάνουν καιθετικά και αρνητικά σημεία.
 
Σχολιάστε τη συμπεριφορά του ατόμουόχι την εντύπωσήσας για το άτομο
     (π.χ. “Η χροιά της φωνής σου ήταν λίγο σκληρή”, παρά “Είσαιπολύ σκληρός/ή”)
Περιγράψτε αυτό που βλέπετε ή αισθάνεστεπαρά να κάνετεμια κρίση ή να πείτε γιατί αυτό συμβαίνει
     (π.χ. “Η φωνή σου με τρόμαξε” παρά “Το να φωνάζεις είναιαπαίσιο πράγματο κάνεις γιατί είσαι αδέξιος”)
Μιλήστε για τον εαυτό σαςόχι για τους άλλους
     (π.χ. “Εγώ νομίζω…, εγώ νιώθω” παρά Όλοιπιστεύουν…, είναι ξεκάθαρο σε όλους”)
Δώστε ανατροφοδότηση για συγκεκριμένεςπεριστάσεις και συμπεριφορέςπαρά γενικεύσεις
     (π.χ. “Όταν έκανες αυτόταράχτηκα” παρά “Μεταράζεις )
Συμπεριφορά Προσεκτικής Παρακολούθησης
Τι δεν είναι Προσεκτική Παρακολούθηση
Role Play
 Συμπεριφορά Προσεκτικής Παρακολούθησης:
(Πολιτισμικά-Κοινωνικά αρμόζουσα λεκτική και μη-λεκτική
συμπεριφορά κατά την συνέντευξη)
4 Βασικές Διαστάσεις:
1. Οπτική Επαφή (Διαλείμματα οπτικής επαφής).
2.  Σωματική Γλώσσα (85% επικοινωνίας, στάσησώματος, σημασία απόκτησης ΠροσωπικούΣτυλ).
3. Φωνητικό Ύφος (Ρυθμός ομιλίας, ένταση, τόνος).
4. Λεκτική Ακολουθία (Παραμονή στο θέμασυζήτησης, μη διακοπή).