ΠΕΡΙ ΣΕΙΣΜΩΝΠΕΡΙ ΣΕΙΣΜΩΝ
Ο σεισμός είναι έναφυσικό φαινόμενοΟ σεισμός είναι έναφυσικό φαινόμενο
Συνδεδεμένο μεζωήιστορία της γηςΣυνδεδεμένο με τη ζωήκαι την ιστορία της γης
Εκδηλώνεται ξαφνικάκαι χωρίςπροειδοποίησηδεν υπάρχουνπολλά περιθώρια γιαπροφύλαξηΕκδηλώνεται ξαφνικάκαι χωρίςπροειδοποίηση ενώσυνήθως δεν υπάρχουνπολλά περιθώρια γιαπροφύλαξη
εμπέδωσης της"αντισεισμικήςσυμπεριφοράς" απότους μαθητέςγνώση βασικών εννοιώνσχετικών με τοφαινόμενο του σεισμούΣτα πλαίσια τηςεμπέδωσης της"αντισεισμικήςσυμπεριφοράς" απότους μαθητέςαπαραίτητη θεωρείται ηγνώση βασικών εννοιώνσχετικών με τοφαινόμενο του σεισμού
7b
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ
Στην αρχαιότητα πίστευανότι:Στην αρχαιότητα πίστευανότι:
ΕγκέλαδοςΕλληνικήΜυθολογίααρχηγός των ΓιγάντωνΤιτάνωνΟ Εγκέλαδος στην ΕλληνικήΜυθολογία φέρεται ωςαρχηγός των Γιγάντων τωνκαλουμένων Τιτάνων γιοςτου Τάρταρου  και της Γης
 
ΦονεύθηκεΑθηνάΦονεύθηκε από τηνΑθηνά, κατά τηγιγαντομαχία
ΣικελίαΑίτναΈρριψε εναντίοντου τη Σικελία ή τοόρος Αίτνα με τοοποίο και τονκαταπλάκωσε
Εγκέλαδοςκινούμενος καιστενάζονταςμέσα στο τάφο τουπροκαλεί εκρήξειςηφαιστείων καισεισμούςΟ Εγκέλαδοςκινούμενος καιστενάζοντας ενίοτεμέσα στο τάφο τουπροκαλεί εκρήξειςηφαιστείων καισεισμούς.
Εικόνα:Encelade versailles.jpg
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα μεγιαπωνέζικο θρύλο:Σύμφωνα μεγιαπωνέζικο θρύλο:
Οφείλεται σπαρτάρισμα τουγατόψαρουΟφείλεται στοσπαρτάρισμα τουγατόψαρου
 
Προσπάθειατων ανθρώπωνδαμάσουν τοτεράστιογατόψαροΠροσπάθειατων ανθρώπωννα δαμάσουν τοτεράστιογατόψαρο
28
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ
Η Γη αποτελείται από τρίαδιαφορετικά στρώματα:Η Γη αποτελείται από τρίαδιαφορετικά στρώματα:
Το φλοιόΤο φλοιό
στερεό, εξωτερικόπερίβλημαΕίναι το στερεό, εξωτερικόπερίβλημα της Γης
Ηπειρωτικός 35ΚmΗπειρωτικός 35Κm
Ωκεάνιος 7KmΩκεάνιος 7Km
Το μανδύαΤο μανδύα
επόμενοστρώμα και φτάνει μέχρι τοβάθος των 2.900kmΕίναι το αμέσως επόμενοστρώμα και φτάνει μέχρι τοβάθος των 2.900km
Τον πυρήναΤον πυρήνα
κάτω από το μανδύαπου φτάνει έως το κέντροτης γηςΕίναι κάτω από το μανδύαπου φτάνει έως το κέντροτης γης
ΕξωτερικόΕξωτερικό υγρή, ρευστήκατάσταση
ΕσωτερικόΕσωτερικό στερεήκατάσταση
37
ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ – ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ – ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΛιθόσφαιραΛιθόσφαιρα
δύσκαμπτο στρώμα,μέσου πάχους 80kmΧαρακτηρίζεται έναδύσκαμπτο στρώμα,μέσου πάχους 80kmπερίπου, πουαποτελείται:
στερεόφλοιόΑπό το στερεόφλοιό
Μέρος του στερεούανώτερου μανδύαΜέρος του στερεούανώτερου μανδύα
δεν είναιενιαίαΗ λιθόσφαιρα δεν είναιενιαία
Απαρτίζεταισύνολο μεγάλων καιμικρότερων πλακώνΑπαρτίζεται από ένασύνολο μεγάλων καιμικρότερων πλακώνπου ολισθαίνουνπάνω στουποκείμενοπαχύρρευστομανδυακό υλικό
29
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
Οι λιθοσφαιρικές πλάκεςΟι λιθοσφαιρικές πλάκες:
 
αποκλίνουνΑλλού αποκλίνουν
συγκλίνουνΑλλού συγκλίνουν
παράλληλα -εφαπτομενικάΑλλού η μία κινείταιπαράλληλα -εφαπτομενικά σε σχέσημε τη διπλανή της
 
Αποτέλεσμα της κίνησηςτουςαργήπαραμόρφωση τωνπετρωμάτωνΑποτέλεσμα της κίνησηςτους είναι η αργήπαραμόρφωση τωνπετρωμάτων στιςπαρυφές τους
σταπετρώματα αυτάσυσσωρεύονταιτεράστιαποσά δυναμικήςενέργειας, καιαναπτύσσονται μεγάλεςτάσειςΓια το λόγο αυτό, σταπετρώματα αυτάσυσσωρεύονται τεράστιαποσά δυναμικήςενέργειας, καιαναπτύσσονται μεγάλεςτάσεις που συνεχώςαυξάνουν
pag
p
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
τάσεις αυξηθούντόσο πολύυπερβούν το όριο αντοχήςτου λιθοσφαιρικού υλικούΌταν οι τάσεις αυξηθούντόσο πολύ, ώστε ναυπερβούν το όριο αντοχήςτου λιθοσφαιρικού υλικούστο σημείο αυτό:
Επέρχεται θραύση μεαπότομη έκλυσηενέργειαςΕπέρχεται θραύση μεαπότομη έκλυσηενέργειας
συσσωρευμένη δυναμικήενέργειαμετατρέπετεΗ συσσωρευμένη δυναμικήενέργεια παραμόρφωσηςτων πετρωμάτωνμετατρέπετε:
Σε κινητική ενέργειαταλάντωσης τωνπλακώνΣε κινητική ενέργειαταλάντωσης τωνπλακών
 
γεννιέται ένας σεισμόςΤη χρονική αυτή στιγμήγεννιέται ένας σεισμός οοποίος μεταδίδεται:
επιμήκη ή εγκάρσιακύματαMε επιμήκη ή εγκάρσιακύματα
egkelados
ΜΕΤΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝΜΕΤΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ
Επινοήθηκανδιάφορες κλίμακεςΕπινοήθηκανδιάφορες κλίμακες
μέτροσύγκρισης τωνσεισμώνΓια να υπάρχεικάποιο μέτροσύγκρισης τωνσεισμώνδημιουργήθηκε μιαποσότητα που νατους χαρακτηρίζει:
Μέγεθος ΜΜέγεθος Μ
μέτρο τηςενέργειας πουεκλύεται απότην εστίαΤο μέτρο τηςενέργειας πουεκλύεται απότην εστία κατάτη διάρκεια τηςσεισμικήςδόνησης
κλίμακεςείναι η RichterΜια από τις κλίμακεςείναι η Richter
ΚΛΙΜΑΚΑRichterΚΛΙΜΑΚΑRichter
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
3.53.5
Δεν τον αισθανόμαστεΔεν τον αισθανόμαστε, αλλάκαταγράφεται από τα μηχανήματα
3.5-5.43.5-5.4
σπάνια προκαλεί καταστροφέςΣυχνά των αισθανόμαστε, αλλάσπάνια προκαλεί καταστροφές
6.06.0
 ελάχιστες καταστροφές Το πολύ ελάχιστες καταστροφές σεκτίρια. Προκαλεί μεγαλύτερεςκαταστροφές σε κτίρια που δενκατασκευάσθηκαν από τσιμέντο σεχωριουδάκια.
6.1-6.96.1-6.9
 καταστρεπτικός σεακτίνα 100kmΜπορεί να είναι καταστρεπτικός σεακτίνα 100km, διασχίζοντας καικατοικημένες περιοχές.
7.0-7.97.0-7.9
Ισχυρός σεισμόςσοβαρές καταστροφές σε μεγάλεςπεριοχέςΙσχυρός σεισμός. Προκαλείσοβαρές καταστροφές σε μεγάλεςπεριοχές.
ή >ή >
Ισχυρότατος σεισμός σοβαρές καταστροφέςσε διευρυμένες περιοχέςεκατοντάδων χιλιομέτρωνΙσχυρότατος σεισμός. Μπορεί ναπροκαλέσει σοβαρές καταστροφέςσε διευρυμένες περιοχέςεκατοντάδων χιλιομέτρων.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ
ΣεισμογράφοιΣεισμογράφοι
καταγραφήΤην καταγραφή τηνονομάζουμε:
Σεισμογράφημα ήσεισμόγραμμαΣεισμογράφημα ήσεισμόγραμμα
ελληνικήεπικράτειαυπάρχουν μόνιμαεγκατεστημένοισεισμογράφοιΣε όλη τηνελληνικήεπικράτειαυπάρχουν μόνιμαεγκατεστημένοισεισμογράφοι σεσεισμολογικούςσταθμούς για τηνκαταγραφή τωνσεισμικώνδονήσεων
graf1m
ΜΕΤΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝΜΕΤΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ
σεισμοί πουπροκαλούν βλάβεςέχουν μέγεθοςΟι σεισμοί πουπροκαλούν βλάβεςέχουν τις περισσότερεςφορές μέγεθος:
Μεγαλύτερο από 5RichterΜεγαλύτερο από 5βαθμούς τηςκλίμακας Richter
σεισμούςμεγέθους 8,7 8,9ενέργεια που εκλύεταιείναι περίπου 900φορές μεγαλύτερη  βόμβας στηΧιροσίμαΓια μεγάλους σεισμούςμεγέθους 8,7 8,9 ηενέργεια που εκλύεταιείναι περίπου 900φορές μεγαλύτερη απόαυτήν της βόμβας στηΧιροσίμα
Hiroshima, il 7 agosto 1945
hiroshima04
fungo
ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
ελληνικός χώροςόριαεπαφής και σύγκλισηςτηςΕυρασιατικήςπλάκας με τηνΑφρικανικήχώρος μεγάληςσεισμικότηταςΟ ελληνικός χώροςβρίσκεται στα όριαεπαφής και σύγκλισηςτης Ευρασιατικήςπλάκας με τηνΑφρικανική, γι’ αυτό καιείναι χώρος μεγάληςσεισμικότητας
20b
ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
Βασικό τεκτονικό γνώρισμα τουΕλληνικού χώρου είναι τοΕλληνικό τόξοΒασικό τεκτονικό γνώρισμα τουΕλληνικού χώρου είναι τοΕλληνικό τόξο
Ελληνικό τόξοόριο επαφής της Το Ελληνικό τόξο αποτελείτο όριο επαφής της:
Ευρασιατικήςλιθοσφαιρικής πλάκαςΕυρασιατικήςλιθοσφαιρικής πλάκας –τμήμα της οποίας είναι τοΑιγαίο-
Αφρικανικής πλάκαςΑφρικανικής πλάκας –τμήμα της οποίας είναι ηλιθόσφαιρα της Ανατ.Μεσογείου
 
δύο πλάκες συγκλίνουνΟι δύο πλάκες συγκλίνουνστην περιοχή αυτή μεταχύτητα 2,5 εκατοστά τοχρόνο
καταβύθισητης ωκεάνιας πλάκαςκάτωαπό την ηπειρωτικήπλάκα του ΑιγαίουΣυνέπεια η καταβύθισητης ωκεάνιας πλάκας τηςΑνατ. Μεσογείου,  κάτωαπό την ηπειρωτικήπλάκα του Αιγαίου.
9b